ЧЕРВЕНО МАСТИЛО

Знаете ли, че в Южна Корея изписването на името на някого в червено е табу?

Червеното мастило е било използвано в миналото, за да се напишат имената на починалия в семейния регистър. Изписването на името на някого в червено мастило означавало, че е починал, а ако човекът все още е бил жив, то е пожелание да му се случи нещо лошо или смърт.

Въпреки че това е суеверие, което принадлежи на миналото, корейците все още смятат, че е много грубо да напишете името на някого с червено, така че винаги е по-добре да се избягва използването на червена писалка.