СИБИРСКАТА ЧАГА – проучвания и ползи

Свойствата и въздействието на гъбата Чага върху имунната система, сърдечно-съдовата система, храносмилателния тракт и обмяната на веществата привличат вниманието и интереса на множество научни екипи, специализиращи в областите на медицината, биохимията, микробиологията и т. н. Те провеждат множество научни изследвания в изследователски центрове и университети. Проучванията показват положителното действие на приема на гъбата Чага върху противотуморната активност на организма и ефектът му върху различни форми на ракови заболявания, положителното му въздействие върху имунната система и храносмилателния тракт и неговите антоксидантни и противовъзпалителни свойства. Ето няколко кратки извадки от научни публикации, представящи резултати от такива изследвания:

  • Вещества, съдържащи се в гъбата Чага засилват имунната система и притежават противотуморно действие

Два нови тритерпеноида от ланиостанов тип, 1 и 2, също както и два познати тритерпеноида от ланиостанов тип, 3 и 4, са изолирани от склерата на гъбата Чага (Inonotus obliquus). Въздействията на тези съединения са изследвани от екип от учени от факултета по медицинска химия в Университета за Фармацевтични Науки, Осака и резултатите показват, че съединения 1, 2 и 4 имат по-силно въздействие върху противотуморната активност от олеановата киселина. Открито е, че съединение 4, което се среща в най-голямо количество, притежава силно въздействие върху противотуморната активност. (Taji, S., Yamada, T., Wada, S., Tokuda, H., Sakuma, K., Tanaka, R. (2008). Lanostane-type triterpenoids from the sclerotia of Inonotus obliquus possessing anti-tumor promoting activity. In Journal of European Medical Chemistry (43)11: pp. 2373-9)

Екип от специалисти по биохимия и молекулярна биология от Североизточния университет в Чанчун, Китай, експерти в областта на китайската медицина от Чанчунския университет за китайска медицина и биолози от природо-научния факултет на колежа в град Дацин, Китай са изследвали състава, свойствата и действието на алкално разтворимия полизахарид AIOPA, извлечен от гъбата Чага (Inonotus obliquus). Резултатите на проведените от тях изследвания показват, че полизахаридът AIOPA значително подтиска растежа на саркома 180 и има положителен ефект върху теглото на тимуса, далака и лимфните органи. Той също така допринася и за нарастването на лимфоцитите и засилва фагоцитарната функция на макрофагите. Тези открития показват, че полизахаридът AIOPA, извлечен от гъбата Чага (Inonotus obliquus), подобрява както специфичната, така и неспецифичната имунна реакция на клетките. (Zhang, L., Fan, C., Liu, S., Zang, Z., Jiao, L., Zhang, L. (2011). Chemical composition and antitumor activity of polysaccharide from Inonotus obliquus. In Journal of Medicinal Plants Research Vol. 5(7): pp. 1251-1260)

  • Гъбата Чага подтиска развитието на различни форми на ракови заболявания на клетъчно ниво

Inonotus obliquus (Чага) е медицинска гъба, която има силни противоракови, антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. Вирус на Епщайн-Бар (EBV)+човешка стомашна карцинома е една от най-често срещаните форми на ракови заболявания, предизвикани от латентния вирус на Епщайн-Бар. Учени от университета Дуксунг в Сеул, Корея са изследвали противораковото действие и молекулярния механизъм отговорен за него. Резултатите показат, че екстрактът от Чага (Inonotus obliquus) има противораково действие при мишки с вирус на Епщайн-Бар (EBV)+човешка стомашна карцинома. (Lee, S., Cho, H. (2016). Anti-tumor effect of Inonotus obliquus in xenograft animals with EBV+human gastric carcinoma. In Korean Journal of Microbiology (2016) Vol. 52, No. 4: pp. 482-486)

Екип, съставен от учени от университета Уокуанг и медицинското висше училище в Йеонбук, Корея са изследвали въздействието на водния екстракт от гъбата Чага (Inonotus obliquus) върху две разновидности клетки на човешкия чернодробен рак, HepG2 и HepG3. Изследванията показат по-малка наличност на първата разновидност, HepG2, която доказва по-силен ефект на екстракта върху HepG2 в сравнение с този върху HepG3. Екстрактът от Чага подтиска образуването на клетки в зависимост от приложеното количество екстракт. Подтиснатият растеж на клетки е съпроводен от спиране на определени фази на клетъчно развитие (G0/G1) и от т. нар. програмирана клетъчна смърт. Резултатите от изследванията показват, че екстрактът от гъбата Чага подтиска развитието и растежа на клетките на човешкия чернодробен рак (human hepatoma HepG2 cells). (Youn, M., Kim, J., Park, S., Kim, Y., Kim, S., Lee, J., Chai, K., Kim, H., Cui, M., So, H., Kim, K., Park, R. (2008). Chaga mushroom (Inonotus obliquus) induces G0/G1 arrest and apoptosis in human hepatoma HepG2 cells. In World Journal of Gastroenterology, 14(4): pp. 511–517)

  • Гъбата Чага има антиоксидантно и противовъзпалително действие

При изследване на антиоксидантното действие на различни видове гъби научен екип от университета за фармация Нигата в Япония установява, че екстрактът от Чага има най-силно такова. (Nakajima, Y., Sato, Y., Konishi, T. (2007). In Chemical & pharmaceutical bulletin 55(8): pp. 1222-6)

Учени в университета Акита, Япония са установили, че две киселинни съставки на гъбата Чага имат високи антиоксидантни свойства. В проведеното изследване те също така са изолирали антиоксидантни киселинни вещества, включващи и органични киселини, които притежават силни антиоксидантни действия. (Kumagai, A., Koizumi, Y., Kawagoe, M., Koyota, S., Sugiyama, T. (2013). Identification of antioxidants derived from Inonotus obliquus. In Akita journal of medicine Vol. 40: pp. 113-119)

  • Чага засилва и възстановява имунната система

Изследвания на свойствата и действието на водноразтворимия полизахарид ISP2A, извлечен от гъбата Чага, проведени в националната лаборатория за млечни биотехнологии, показат, че той засилва значително реакцията на имунната система. Той също така значително повишава производството на лимфоцити. Тези резултати показват, че полизахаридът може да намери приложение като естествено противотуморно средство. (Fan, L., Ding S., Ai L., Deng, K. (2012). Antitumor and immunomodulatory activity of water-soluble polysaccharide from Inonotus obliquus. In Carbohydrate Polymers 90(2): pp. 870-4)

  • Гъбата Чага намаля нивата на кръвна захар

Учени от университета Хандонг в Корея са изследвали водноразтворимия меланинов комплекс, извлечен от гъбата Чага. Получените резултати показват, че той има положителни и антихипергликемични въздействия, с които се отличава като ефективно средство за борба с диабета. (Lee J. H., Hyun, C.K. (2014). Insulin-sensitizing and beneficial lipid-metabolic effects of the water-soluble melanin complex extracted from Inonotus obliquus. In Phytotherapy Research, 28(9): pp. 1320-8)

  • Чага регулира метаболизма и нормализира функцията на храносмилателната система

Полизахаридите са ефективни при регулацията на нарушената обмяна на веществата и модулацията на стомашната флора. Изследвания, проведени от учени от университети в Пекин, Шенжен и Харбин, Китай, показат терапевтичното действие на полизахарида в гъбата Чага (IOP) при случаи на хроничен панкреатит. Те също така демонстрират, че приемът на този полизахарид регулира стомашната флора и нейното разнообразие при случаи на хроничен панкреатит. (Hu, Y., Teng, C., Yu, S., Wang, X., Liang, J., Bai, X., Dong, L., Song, T., Yu, M., Qu, J. (2017). Inonotus obliquus polysaccharide regulates gut microbiota of chronic pancreatitis in mice. In AMB Express, 7(1): pp. 39)

  • Гъбата Чага е ефективна срещу хепатит C, херпес, ХИВ, и различни щамове на грипния вирус

В изследвания, проведени от учени от Министерството за здравно и социално развитие в Москва върху водния екстракт от гъбата Чага, той показва вирициден ефект срещу вируса на хепатит С. Антивирусното действие е наблюдавано след превентивен (24 часа преди инфекция) и терапевтичен (след инфекцията) прием. (Shibnev, V., Mishin, D., Garaev, T., Finogenova, N., Botikov, A., Deryabin, P. (2011). Antiviral activity of Inonotus obliquus fungus extract towards infection caused by hepatitis C virus in cell cultures. In Bulletin of Experimental Biology and Medicine, 151(5): pp. 612-4.)

*Материалът е предоставен и публикуван с любезното съдействие на Георги Паскалев, Verde Vita, гр. Пловдив