Day: 12.05.2018

Червеното мастило в Южна Корея

ЧЕРВЕНО МАСТИЛО

Знаете ли, че в Южна Корея изписването на името на някого в червено е табу? Червеното мастило е било използвано в миналото, за да се напишат имената на починалия в семейния регистър. Изписването на името на някого в червено мастило означавало, че е починал, а ако човекът все още е бил жив, то е пожелание […]

Прочетете повече